Enkät angående ESC i Malmö inom ramen för ett examensarbete

Caroline Berg och Linnea Andersson som studerar vid Yrkeshögskolan Göteborg har kontaktat klubben för att komma i kontakt med medlemmar som skulle kunna svara på en enkät som ska ingå som en del i deras examensarbete på den utbildning till diplomerade resekonsulter som de går. Syftet med deras examensarbete är att ta reda på hur Sverige och Malmö hanterade och påverkades av att arrangera Eurovision Song Contest. Caroline och Linnea hoppas därför att de klubbmedlemmar som besökte Malmö under Eurovision har lust att besvara enkäten.