Melodifestivalklubbens styrelse väljs vid klubbens årsmöte på hösten. Styrelsen väljs av årsmötet på en period av ett år, bortsett från ordförande som väljs på en period av två år.

Nuvarande styrelse

2016-2017-styrelse-alexander-borodin-blackwhite

Alexander Borodin

Ordförande
ordforande@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Alexander

Ålder: 35+
Bostadsort: Stockholm
Familj: Singel, vänner, föräldrar och alla i Melodifestivalklubben
Yrke/sysselsättning: Kommunikatör, webbspecialist och filmare.
Favoritlåt från MF: Bra Vibrationer, Dansa i Neon, Don’t Worry
Favoritlåt från ESC: Euphoria, Lane Moje, If Love Was A Crime,
Medlem sedan: 2004, men med ett uppehåll.
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att: För att vi är Sveriges roligaste klubb och vi gör roliga saker tillsammans. Förutom roliga fester så finns här möjligheten att skapa och göra kreativa saker och leva ut sitt intresse. Jag är så insnöad i klubbens verksamhet och engagerad i utvecklingen av klubben att det numera är ett större intresse än själva MF & ESC. Klubben är huvudsaken så att säga!

Ordföranden är den som har det yttersta ansvaret i föreningen. Leder styrelsemötena och fördelar arbetsuppgifterna inom styrelsen. Ser till att styrelsen tar sitt ansvar och sköter sina arbetsuppgifter.

Ordföranden lägger fram förslag på budget tillsammans med kassören och vice ordförande. Ordföranden företräder föreningen utåt i alla avgörande frågor. Ordföranden är tillsammans med ESC-koordinator ansvarig för kontakterna med övriga OGAE-klubbar och OGAE International. Är OGAE Swedens representant i OGAE President’s Board som är OGAE:s högsta beslutande organ.

sophia_fahlin_sv

Sophia Ahlin

Vice ordförande och arbetsgruppsansvarig
viceordforande@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Sophia

Ålder: 33 år
Bostadsort: Karlskrona
Familj: Gift. 2 barn, 3 bonusbarn
Yrke/sysselsättning: Företagare
Favoritlåt från MF: “Euphoria” – Loreen
Favoritlåt från ESC: “Kan” – Duo Datz, Israel 1991
Medlem sedan: 2000
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att: 
Gemenskapen helt klart.

Vice ordförande i styrelsen. Ansvarar för att de olika arbetsgrupperna i klubben fungerar. Leder också just nu arbetsgrupperna om hur vi ska utveckla klubben och hur vi i framtiden ska organisera medlemsinformation.

Christine Perman

Kassör
kassor@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Christine

Ålder: Är bara en siffra!
Bostadsort: På en gård i Östervåla
Familj: Ja och alla i Melodifestivalklubben
Yrke/sysselsättning: Ekonomichef
Favoritlåt från MF: Många! Men allra bäst  “Stay the Night” med Alcazar
Favoritlåt från ESC: Många! Men allra bäst A-Ba-Ni-Bi
Medlem sedan: 2007
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att:  Träffa likasinnade som älskar MF och ESC. 

Kassören är klubbens ekonomiskt ansvarige. I uppdraget ingår att i samråd med ordförande upprätta budget, löpande sköta betalningar och bokföring, ansvara för swish och paypal, upprätta årsbokslut och hålla styrelsen informerad om den ekonomiska ställningen. Kassören ansvarar vidare för att följa upp betalningar från medlemmar för t.ex. medlemskap, biljetter, middagar, köp från webshopen, etc. och att informera den inom klubben som ansvarar för aktiviteten om att betalningen har kommit in på klubbens konto. Kassören tillhandahåller underlag för klubbens revisor i samband med den årliga revisionen.

Försäljningsansvarig sköter webbshopen och meddelar materialansvarig om produkter sålts.

Ledamöter

Jimmy_Wallin_svartvit

Jimmy Wallin

redaktionsansvarig
redaktionsansvarig@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Jimmy

Ålder: 43
Bostadsort: Nacka
Familj: Ensamstående
Yrke/sysselsättning: Butikssäljare Arlanda Flygplats
Favoritlåt från MF: Timoteij – ”Stormande Hav” 2012. Men gillar de flesta bidrag från 70/80-talet som tävlade.
Favoritlåt från ESC: Iva Zanicchi – ”Due grosse lacrime bianche”, Italien 1969
Medlem sedan: 2015
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att: 
Det jag tycker om med Melodifestivalklubben är alla fina vänner man träffat. Att ingen behöver känna sig ensam och att alla är välkomna att vara medlemmar. Gemenskapen och sammanhållningen med vårt gemensamma intresse i fokus.

Huvudsakliga arbetsområden
• Koordinera och leda arbetet i redaktionsgruppen
• Rekrytera medlemmar till redaktionsgruppen och inför MF/ESC
• Se till att nyheter på hemsidan och i våra övriga ägda kanaler publiceras löpande
•Ansvarig och koordinerande av redaktionellt arbete i våra ägda kanaler
• Söka ackrediteringar för pressbevakning under Melodifestivalen och Eurovision
Song Contest (samt SVT:s artistpresentation inför MF)
• Ansvarig för planering och ledning av ackrediterade reportrar under
Melodifestivalen och Eurovision Song Contest

PRESSACKREDITERINGAR MELODIFESTIVALEN
• Söka pressackreditering till SVT:s artistpresentation (efter samråd med
ordförande)
• Efterfråga hos SVTs pressansvarig antal ackrediteringar vi får till klubben under
turnén
• Be medlemmarna ansöka om pressackrediteringar via hemsidan, gå igenom
ansökningar och presentera kandidater (reportrar) inför styrelsen som tar beslut
• Koordinera reportrarna innan, under och efter turnén – samt göra utvärdering
• Ansvarig för att redaktionsguiden för MF/ESC blir uppdaterad, i nära samarbete med
Kommunikationsansvarig
• Ansvarig för redaktionell planering

PRESSACKREDITERINGAR EUROVISION
• Undersök möjligheterna till pressackreditering via EBU/eurovision.tv
• Bestäm i styrelsen kring pressbevakning, använd ev. andra ackrediteringar till
pressjobb som plan b
• Planering och ledning av pressbevakning av ESC med ackrediterade reportrar

REDAKTIONSGRUPPEN
• Koordinera och leda redaktionsgruppen
• I samarbete med kommunikationsansvarig utbilda och coacha nya redaktörer/ medlemmar
• Planering för bevakning av MF och ESC samt arrangemang inom OGAE – året om
• Samarbeta med Kommunikationsansvarig i utveckling av politices och rutiner.
EXTRA PROJEKT UNDER ÅRET – SOCIALA MEDIER
• Uppdatera befntlig beskrivningen för sociala medieransvarig och inkludera beskrivningen för arbetet
med sociala medier till denna rollbeskrivning. Göra detta med tanke på strategi och policies i samarbete
med kommunikationsansvarig och med tanke på uppgifterna ska kunna fördelas ut till fera i
redaktionsgruppen.
• Hjälpa till med tävlingen om loggan

Peter-Baston-svartvit

Läs mer om Peter

Ålder: “Never ask a gentleman”
Bostadsort: Malmö
Familj: Flera stycken, inkl. klubben
Yrke/sysselsättning: f.d. lärare, studierektor
Favoritlåt från MF: Vita Vidder ’71, Dansa i Neon ’87, Not a Sinner nor a Saint ’03
Favoritlåt från ESC: Non ho l’eta ’64, Lane Moje ’04, Cheesecake ’14 (ny lista nästa år vid omval)
Medlem sedan: 2005
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att: Jag hittat vänner över hela landet som delar intresse för just den sortens populärmusik som dyker upp i ESC.

Som sekreterare har jag ansvar för dokumentation i klubben, protokoll och policy dokument t.ex. och bistår ordföranden i uppföljning av beslut. Pressansvarig har första kontakt externt med medier, och förmedlar kontakter med medlemmar ut i landet för reportage m.m. Sammankallande i hederspriskommittén.

Madeleine-Nilsson-svartvit

Madeleine Nilsson

Biljettansvarig
biljettansvarig@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Madeleine

Ålder: 35 år
Bostadsort: Sjöbo
Familj: Sambo
Yrke/sysselsättning: Barnskötare
Favoritlåt från MF: “Cara Mia” – Måns Zelmerlöw (2007), “Undo” – Sanna Nielsen (2014)
Favoritlåt från ESC: ”J´aime la vie” – Sandra Kim (Belgien 1986), “Dum Tek Tek” – Hadise (Turkiet 2009)
Medlem sedan: 2012
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att:

Biljettansvarig hanterar de biljetter som klubben har till olika schlageranknutna evenemang, MF och ESC.

Medlemskortsansvarig hanterar i samarbete med medlemsansvarig all administration kring medlemskorten.

Lars-Kristian-svartvit

Lars-Kristian Nielsen Stensrud

Eurovisionansvarig och IT-ansvarig
escansvarig@melodifestivalklubben.se

itansvarig@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Lars-Kristian

Ålder: 33 år
Bostadsort: Oslo, Norge
Familj: Pojkvän
Yrke/sysselsättning: Arkivarie, Norskt ljud- och punktskriftsbibliotek
Favoritlåt från MF: “Undo” – Sanna Nielsen och “Det vackraste” – Cecilia Vennersten
Favoritlåt från ESC: “Hold on be strong” – Maria Haukaas Storeng och “A million voices” – Polina Gagarina
Medlem sedan: 2010
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att: För jag älskar svensk schlager och det sociala engagemanget i klubben.

Eurovisionansvarig är ansvarig för information kring och alla förberedelser inför och under ESC. Huvudansvarig för att arbetsgrupp tillsätts och att aktiviteter, främst uppvärmningsmiddagar som klubben brukar hålla under ESC samt träff med den svenska representanten genomförs. Ansvarar för klubbens delegation och arbetsfördelning på plats under Eurovision och bestämmer i samråd med Ordförande fördelningen av F-ackrediteringar. Ansvarar för att hålla kalendariet uppdaterat vad gäller övriga länders finaler och OGAE aktiviteter samt nyhetsrapportering från dessa aktiviteter. Ansvarig för OGAE-arrangemang. Håller sig uppdaterad om vad som händer i övriga OGAE-klubbar.

IT-ansvarig sammankallar och projektledar klubbens IT-forum, ha koll på säkerhetsfrågor och behov av nyutveckling och projektleda klubbens IT/Webbgrupp

2016-2017-styrelse-jonas-petterson-blackwhite

Jonas Pettersson

Medlemsansvarig
medlemsansvarig@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Jonas

Ålder: 35
Bostadsort: Gävle
Familj: Bor själv
Yrke/sysselsättning: Förrättningslantmätare på Lantmäteriet
Favoritlåt från MF: Det gör ont – 04, Vågornas sång – 93, Den vilda – 96, Undo – 14
Favoritlåt från ESC: Love shine a light UK-97, Fiumi di Parole – Italien 97, Neka mi ne svane – Kroatien 98, Rythm inside – Belgien 15
Medlem sedan:
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att:

Medlemsansvarig besvarar frågor från nya medlemmar samt sköter registrering av medlemmar.

fridakarlsson2014-blackwhite

Frida Karlsson

Lokalaktivitetsansvarig 
lokalaktivitetsansvarig@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Frida

Ålder:
Bostadsort:
Familj:
Yrke/sysselsättning:
Favoritlåt från MF:
Favoritlåt från ESC:
Medlem sedan:
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att:

Lokalaktivitetsansvarig är ansvarig för utveckling och genomförande av klubbens lokala träffar. Kommer med idéer och förslag till olika arrangemang och aktiviteter klubben kan medverka vid, t ex Pride. Är kontaktperson för klubbens lokala samordnare och är “bollplank” för dem. Har också koll på att det lokala arbetet fungerar. Ansvarar för att ta fram förslag på lokala samordnare. Samordnar informationen kring lokala klubbträffar och koordinerar anmälningssidor för lokala klubbarrangemang.

 

Suppleanter

Sara Olivers

eventansvarig
eventansvarig@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Sara

Jenny_Wallhoff_svartvit

Jenny Wallhoff

Kommunikationsansvarig
kommunikationsansvarig@melodifestivalklubben.se

Läs mer om Jenny

Ålder:
Bostadsort:
Familj:
Yrke/sysselsättning:
Favoritlåt från MF:
Favoritlåt från ESC:
Medlem sedan:
Jag är medlem i Melodifestivalklubben därför att:

 

Huvudsakliga arbetsområden

• Säkerställa att vi ger korrekt information till våra medlemmar vid rätt tidpunkt
• Se över strategi och rutiner för klubbens kommunikation i alla våra kanaler
• Huvudansvarig för klubbens hemsida
• Utbilda redaktörer i publiceringsverktyget samt våra guidelines för publicering
ang. text och bild
• Samarbeta och koordinera klubbens kommunikation med styrelse, förtroendevalda, redaktionsansvarig
och redaktionsgrupp
• Fortsatt jobb med årshjulet/ publiceringskalender för att jämna ut nyhetstopparna
• Planera och koordinera nyhetsbreven
• Planera och koordinera övriga ägda kanaler (sociala medier)
• Grafska proflen, logga frågor m.m.
• Uppdatera Redaktionsarbetsguiden för MF-turnén och ESC i nära samarbete med redaktionsansvarig

• Leder arbetet i proflproduktgruppen samt designgruppen
• Deltar aktivt i Redaktionsgruppen, fortsätter jobba enligt tidigare plan med att rekrytera fera medlemmar
till denna.
• Deltar i IT-forum

EXTRA PROJEKT UNDER ÅRET – SOCIALA MEDIER
• Uppdatera befntlig beskrivningen för sociala medieransvarig och inkludera beskrivningen för arbetet
med sociala medier till denna rollbeskrivning. Göra detta med tanke på strategi och policies i samarbete
med redaktionsansvarig och med tanke på uppgifterna ska kunna fördelas ut till fera i
redaktionsgruppen.

ÖVRIGA EXTRA PROJEKT UNDER ÅRET
• Se över klubbens kommunikationspolicy (strategi, rutiner) och uppdatera den
regelbundet
• Jobba för mer interaktion/dialog med medlemmarna i våra ägda kanaler
• Önskvärt om tid – se över strategi för vårt ”PR arbete”, (Pressreleaser, sändlistor,
mediebearbetning/samarbeten.
• Projekt med logga tävling under året