Presentation av kandidater #2

Här nedan följer presentationen av de som ställer upp för omval till styrelsen 2014/2015. Frågorna vi ställde var följande:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Vad vill du engagera dig i om du blir omvald i styrelsen?
3. Vad är du mest nöjd med vad gäller ditt arbete i styrelsen under detta år och varför?
4. Vad tycker du man bör göra för att engagera fler medlemmar i Melodifestivalklubben?
5. Kan du nämna något bra samt mindre bra angående styrelsens arbete under 2013/2014?