Björn Nordlund avgår som lokal kontaktperson i Stockholm

Innan vi ens har hunnit tillsätta lokala kontaktpersoner till alla poster drabbas vi av ett bakslag. Det är den lokala kontaktpersonen i Stockholm, Björn Nordlund, som lämnar sitt uppdrag. Björn har tydligen tappat intresset för Melodifestivalen och anser då själv att han inte längre är lämplig att fortsätta sitt uppdrag. Styrelsen beklagar givetvis Björns avhopp.…

Ny hemsida för Melodifestivalklubben!

Fredagen den 21 januari 2005 klockan 11.46 öppnades äntligen den nya hemsidan för Melodifestivalklubben på den nya adressen http://www.melodifestivalklubben.se. Sidan är en helrenovering av den gamla och är tänkt att vara en mötes- och informationsplats både för klubbens medlemmar och andra intresserade. Antalet sidor är till att börja med ganska blygsamt, men det är planerat…