Presentation av kandidater del 3

Här nedan följer andra delen av presentationen av de som ställer upp för omval till styrelsen 2016/2017. Frågorna vi i valberedningen ställde var följande:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Vad vill du engagera dig i om du blir omvald i styrelsen?
3. Vad är du mest nöjd med vad gäller ditt arbete i styrelsen under detta år och varför?
4. Kan du nämna något bra samt mindre bra angående styrelsens arbete under 2015/2016?

Presentation av kandidater del 2

Här nedan följer första delen av presentationen av de som ställer upp för omval till styrelsen 2016/2017. Frågorna vi i valberedningen ställde var följande:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Vad vill du engagera dig i om du blir omvald i styrelsen?
3. Vad är du mest nöjd med vad gäller ditt arbete i styrelsen under detta år och varför?
4. Kan du nämna något bra samt mindre bra angående styrelsens arbete under 2015/2016?

Presentation av kandidater del 1

Här nedan följer presentationerna av de som kandiderar till styrelsen 2016/2017. Vi i valberedningen ställde följande frågor till de nominerade:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Om du blir invald i styrelsen, vad vill du engagera dig i?
3. Hur tycker du man bör göra för att behålla de medlemmar som finns idag samt hur kan man göra för att nå ut till eventuellt nya medlemmar?
4. Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete och i så fall av vad?
5. Har du några kunskaper inom web? Vad i så fall? Kan du tänka dig att ingå i webgruppen?

Presentation av kandidater del 3

Här nedan följer fortsättningen på presentationen av de som ställer upp för omval till styrelsen 2015/2016. Frågorna vi i valberedningen ställde var följande:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Vad vill du engagera dig i om du blir omvald i styrelsen?
3. Vad är du mest nöjd med vad gäller ditt arbete i styrelsen under detta år och varför?
4. Vad tycker du man bör göra för att engagera medlemmarna i Melodifestivalklubben?
5. Kan du nämna något bra samt mindre bra angående styrelsens arbete under 2014/2015?

Presentation av kandidater del 2

Här nedan följer första delen av presentationen av de som ställer upp för omval till styrelsen 2015/2016. Frågorna vi i valberedningen ställde var följande:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Vad vill du engagera dig i om du blir omvald i styrelsen?
3. Vad är du mest nöjd med vad gäller ditt arbete i styrelsen under detta år och varför?
4. Vad tycker du man bör göra för att engagera medlemmarna i Melodifestivalklubben?
5. Kan du nämna något bra samt mindre bra angående styrelsens arbete under 2014/2015?

Presentation av kandidater del 1

Här nedan följer presentationerna av de som kandiderar till styrelsen 2015/2016. Följande frågor fick de nominerade svara på:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Om du blir invald i styrelsen, vad vill du engagera dig i?
3. Hur tycker du man bör göra för att behålla de medlemmar som finns idag samt hur kan man göra för att nå ut till eventuellt nya medlemmar?
4. Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete och i så fall av vad?