Presentation av kandidater #1

Här nedan följer presentationerna av de som kandiderar till styrelsen 2014/2015, inklusive de som inte ingår i valberedningens förslag. Följande frågor fick de nominerade svara på:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Om du blir invald i styrelsen, vad vill du engagera dig i?
3. Hur tycker du man bör göra för att behålla de medlemmar som finns idag samt hur kan man göra för att nå ut till eventuellt nya medlemmar?
4. Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete och av vad?