Presentation av kandidater #2

Här nedan följer presentationen av de som ställer upp för omval till styrelsen 2014/2015. Frågorna vi ställde var följande:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Vad vill du engagera dig i om du blir omvald i styrelsen?
3. Vad är du mest nöjd med vad gäller ditt arbete i styrelsen under detta år och varför?
4. Vad tycker du man bör göra för att engagera fler medlemmar i Melodifestivalklubben?
5. Kan du nämna något bra samt mindre bra angående styrelsens arbete under 2013/2014?

Presentation av kandidater #1

Här nedan följer presentationerna av de som kandiderar till styrelsen 2014/2015, inklusive de som inte ingår i valberedningens förslag. Följande frågor fick de nominerade svara på:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Om du blir invald i styrelsen, vad vill du engagera dig i?
3. Hur tycker du man bör göra för att behålla de medlemmar som finns idag samt hur kan man göra för att nå ut till eventuellt nya medlemmar?
4. Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete och av vad?