Marocko segrade i årets klubbträffs-quiz

På fredagen, innan årets klubbträff, hölls ett quiz i Mölndals Kvarnby. Quizet gick ut på att lista ut, något taffliga, översättningar från engelska till svenska och att gissa ESC-koreografi på ljudlösa danser framförda av klubbens egen Zara Zeidlitz. Varje lag tävlade som ett land och det land som stod som slutsegrare efter en dramatisk poängstrid var Marocko. Laget bestod av Fredrik Wallin, Helle Svenningsen, Sofie Johansson och Ronny Lindgren.

Insamling till minne av Bubbe

Insamlingen är avslutad

Klubben har startat en insamling för att hedra Bengt-Urban Bubbe Fransson, de insamlade medlen kommer oavkortat att gå till Arjeplogs Ungdom.
Vi kommer också att skicka en lista med namnen på de som har varit med och hedrat Bubbe till hans familj och Arjeplogs Ungdom.
Insamlingen pågår fram till och med den 15 oktober och man skänker valfri summa.

Presentation av kandidater del 3

Här nedan följer fortsättningen på presentationen av de som ställer upp för omval till styrelsen 2015/2016. Frågorna vi i valberedningen ställde var följande:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Vad vill du engagera dig i om du blir omvald i styrelsen?
3. Vad är du mest nöjd med vad gäller ditt arbete i styrelsen under detta år och varför?
4. Vad tycker du man bör göra för att engagera medlemmarna i Melodifestivalklubben?
5. Kan du nämna något bra samt mindre bra angående styrelsens arbete under 2014/2015?

Presentation av kandidater del 2

Här nedan följer första delen av presentationen av de som ställer upp för omval till styrelsen 2015/2016. Frågorna vi i valberedningen ställde var följande:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Vad vill du engagera dig i om du blir omvald i styrelsen?
3. Vad är du mest nöjd med vad gäller ditt arbete i styrelsen under detta år och varför?
4. Vad tycker du man bör göra för att engagera medlemmarna i Melodifestivalklubben?
5. Kan du nämna något bra samt mindre bra angående styrelsens arbete under 2014/2015?

Presentation av kandidater del 1

Här nedan följer presentationerna av de som kandiderar till styrelsen 2015/2016. Följande frågor fick de nominerade svara på:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Om du blir invald i styrelsen, vad vill du engagera dig i?
3. Hur tycker du man bör göra för att behålla de medlemmar som finns idag samt hur kan man göra för att nå ut till eventuellt nya medlemmar?
4. Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete och i så fall av vad?