Presentation av kandidater del 1

Här nedan följer presentationerna av de som kandiderar till styrelsen 2016/2017. Vi i valberedningen ställde följande frågor till de nominerade:
1. Vad tror du dig kunna tillföra Melodifestivalklubbens styrelse?
2. Om du blir invald i styrelsen, vad vill du engagera dig i?
3. Hur tycker du man bör göra för att behålla de medlemmar som finns idag samt hur kan man göra för att nå ut till eventuellt nya medlemmar?
4. Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete och i så fall av vad?
5. Har du några kunskaper inom web? Vad i så fall? Kan du tänka dig att ingå i webgruppen?