Presentation av kandidater till styrelsen 2009/2010

Valberedningen kommer under helgen att lägga ut presentationer på de personer som tackat ja till att kandidera till en plats i styrelsen. Under söndagen så kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag på styrelse för 2009/2010. Vi vill uppmana er medlemmar att läsa igenom presentationerna av kandidaterna inför årsmötet för att bilda er egen uppfattning om vilka personer som just ni vill se i en framtida styrelse!