Årsmötet 2018 ville ha tydligare underlag kring styrelsens proposition

Klubbens årsmöte genomfördes i samband med klubbträffen i Eskilstuna den 5 oktober. Arbetet med att färdigställa protokollet och justera detta pågår fortfarande och så snart detta är klart kommer detta att publiceras på hemsidan. Årsmötet vill att styrelsen ska återkomma med ett tydligare underlag om ett eventuellt samarbete med Studieförbund. I år flöt styrelsemötet på…

Melodifestivalklubbens styrelse för året 2018-2019

I samband med årsmötet den 6 oktober i Eskilstuna valdes två nya medlemmar in till klubbens styrelse, eftersom två mångåriga styrelseledamöter valde att avsluta sina uppdrag inom klubben. Valberedningens förslag röstades igenom. Några justeringar i roller och ansvar görs samtidigt. Webbansvarig blir IT-ansvarig och kommunikation och redaktion delas upp i två tydligare roller. Arrangemangsansvarig blir…