Årsmöte 2006

I samband med klubbträffen i Eskilstuna den 30 september hölls även klubbens årsmöte. Följande personer valdes av mötet till styrelse, revisor samt valberedning för kommande verksamhetsår: Styrelse: Ordförande: Maria Niklasson, Göteborg 1:e vice ordförande: Patrik Rosell, Växjö 2:e vice ordförande: Magnus Andersson, Växjö Ledamot: Torbjörn Jons, Ljungby Ledamot: Inger Hellberg, Huddinge Ledamot: Sophia Ljungberg, Karlskrona…