Medlemsavgiften för 2006

Styrelsen har i möte beslutat att medlemsavgiften för 2006 skiljs från prenumerationen på tidningen EuroSong News (ESN), vilket ger en medlemsavgift på 200 kr för nästa år. I denna summa ingår tillgång till hemsidan och dess olika aktiviteter, deltagande i klubbtävlingar samt möjlighet till förköp av biljetter. Den som dessutom vill ha klubbtidningen ESN precis…