Här hittar du styrelsens protokoll från verksamhetsåret 2018/2019, inklusive årsmöte 2018.