Installerade tillägg och varför (i bokstavsordning)

  • BuddyPress socialt nätverk – grupper, profilsidor osv
  • External Database Authentication Reloaded Används för att koppla användarna till gamla medlemsdatabasen
  • Manage Notification E-mails Används för att inte WP ska skicka ut meddelande om ändrat lösenord varje gång man loggar in (den hämtar lösenordet från gamla databasen och sätter det i WP)
  • Members Används för att kunna definiera roller och att sätta åtkomst på sidor och postningar till olika roller
  • Page-list För att göra listor av undersidor m.m. på sidor
  • Sajtplugin för melodifestivalklubben Här lägger vi sajtspecifik kod (så att vi inte behöver lägga den i temakatalogen)
  • Wp Ticket Supportsystem (under test)