Grafik/bild: organisationsschema ska publiceras här

Vill du, precis som vi, att Melodifestivalklubben ska kunna erbjuda roliga och aktuella aktiviteter och evenemang, spännande omröstningar och tävlingar, uppdaterad och aktuell bevakning från Melodifestivalen och Eurovision Song Contest samt möjlighet till förköp av biljetter/biljettpaket? Ett gott värdskap med aktuell och nyttig information samt service till våra medlemmar? Strålande!

Vill du engagera dig mer i klubben?

En förening är beroende av engagemang från sina medlemmar. Ju fler som vill hjälpa till desto roligare kan vi få! Styrelsen välkomnar och värdesätter allt engagemang, det kan handla om mindre åtaganden som att pricka av gäster vid en införmiddag till större insatser som att anordna en klubbträff. Vill du hjälpa till på något sätt, kontakta i så fall styrelsen på styrelse@melodifestivalklubben.se så tar vi med glädje emot det!

Styrelsen

Melodifestivalklubben är en ideell förening.  Styrelsen väljs av årsmötet på en period av ett år, bortsett från ordförande som väljs på en period av två år. Du hittar kontaktuppgifter och ansvarsområden för styrelsen under kontakt. Styrelsen har under ett verksamhetsår ett 15-tal styrelsemöten, de flesta webbmöten och två-tre stycken IRL-möten (in real life möten).

Melodifestivalklubben ingår också i ett större nätverk som finns i nästan hela Europa – Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision, eller förkortat OGAE som är en internationell fanklubb till Eurovision Song Contest. OGAE International består idag av 45 olika nationella klubbar.

Förutom styrelsen väljs också personer till förtroendeuppdrag i klubben, såsom revisor och valberedning, vid årsmötet.

Lokalsamordnare

Runt om i landet har vi också tio lokalsamordnare. Dessa ansvarar för var sitt lokalt distrikt, i dagsläget finns lokalsamordnare i Luleå, Umeå, Karlstad, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg, Karlskrona, Kristianstad samt Malmö. Deras främsta syfte är att främja den sociala verksamheten mellan klubbens medlemmar på en mer lokal nivå. De fungerar också som en lämplig första kontakt för dig som är ny medlem eller funderar på att bli medlem i Melodifestivalklubben.

Arbetsgrupper

Visste du att det finns ett antal arbetsgrupper i klubben inom olika områden? De önskar sig alltid engagerade och driftiga medlemmar som kan tänka sig att bidra på olika sätt. Vill du designa nästa års ESC-tröja? Eller duktig på programmering? Kanske vill du anordna klubbträffen under ledning av arrangemangsansvarig?

Varje år tar vi emot ansökningar från grupper som vill arbeta med nästa års klubbträff. Vi har också en webbgrupp som just nu ansvarar för lanseringen av en ny hemsida för Melodifestivalklubben, här finns också medlemmar som ansvarar för webbsupport och webbteknik. Andra grupper som finns är designgruppen, redaktionsgruppen, tävlingsgruppen och HOF-gruppen.