Här ligger de filer som ska synas i klubbens Galleri. Lägg inga bilder direkt i den här mappen, utan vänligen organisera allt i lämpliga undermappar!