Här lägger vi bilder som är avsedda att användas till nyheter, och som inte passar t ex i Galleriet. När man lägger till en nyhet är man dock inte begränsad till bilderna i den här mappen, utan vilka bildfiler som helst i hela Filarkivet kan användas. Det finns alltså ingen anledning att t ex ha samma bild på flera platser i systemet. Lägg inga bilder direkt i den här mappen, utan vänligen organisera allt innehåll i lämpliga undermappar!